Feed on
Posts
Comments

Mens der stadig ligger et tykt lag sne udenfor, kan jeg ikke undgå at drømme mig tilbage til Australien – også selvom jeg egentlig ikke har det vilde imod sne (andet end når jeg skal ud at køre).

While there’s still a lot of snow outside, I cannot resist to think back at my time in Australia – even though I really don’t mind snow that much (except for when I have to drive).

Advarsel! Mange fugle-billeder 😉

Warning! Lots of pictures of birds 😉

 


View Larger Map

Denne gang var det MEGET svært at vælge mellem alle de billeder vi havde taget. Vi havde på vej mod Seventeen Seventy bidt mærke i at der var en fuglepark ved Childers. Den måtte vi da ind forbi på vejen mod Sydney. Og som sagt, så gjort. Dagen blev helt sikkert også i kategorien: Én af de bedste dage på vores tur. På vejen ind i parken var der en masse mindre volierer med alexanderparakitter og div. kakaduer. Efter at have betalt indgangsbilletten var jeg ikke trådt mange skridt ind i parken før jeg blev overfaldet af disse to:

 This time I had difficulties picking from the pictures we took. On our way to Seventeen Seventy we had noticed there was a bird sanctuary near Childers. So we decided to visit it on our journey back to Sydney. This day was definitely also in the category among one of the best days on our trip. Before entering the sanctuary there was a lot of smaller aviaries with indian ringnecks and different kinds of cockatoos. After paying for entrance I hadn’t walked many steps in the park before I was attacked by these two:

Solparakit / Sunconure

Solparakit / Sun conure

 

De var bare noget så søde – og flotte er de jo også. Og den ene ville gerne nusses <3

They were very cute – and beautiful they are as well. One of them didn’t mind being scratched.

 

Nussetid / Cuddle time

Nussetid / Scritch-time

En af de næste ting der fangede vores opmærksomhed, var denne lille fyr: En grøn alexanderparakit. Vi har selv haft en gul alexanderparakit, Xander, så denne art ligger vores hjerte nært.

One of the next things that caught our attention was this little fellow: A green Indian Ringneck. We used to have a yellow Indian Ringneck, Xander, so this specie is close to our heart.

Alexanderparakit / Indian ringneck

Alexanderparakit / Indian ringneck

Han var meget glad for Kims ur (og ja, alexanderparakitter er en af de fugle-arter man kan skelne mellem kønnene på når de er blevet kønsmodne, idet hannerne får den karakteriske ring om halsen). Hans navn var Cookie, det sagde han i hvert fald selv 😉

He was very fond of Kim’s watch ( and yes, Indian Ringnecks are one of the species where you can tell their sex when they have reached a certain age, as the males gets the characteristic ring around the neck). His name was Cookie, or at least that’s what he told os.

 

Cookie

Cookie

Der var et stort bord der fungerede som foderbræt og hvor alle mulige slags fugle spiste – her er et billede af dem der var knap så sky 😉

There was a big table working as a feeding area and all different kind of birds ate there – here’s a picture of those who were not shy 😉

Foderbræt / Feeding

Foderbræt / Feeding

Bjerlorier og ædelpapegøjer / Rainbow lorikeets and eclectus

Bjerlorier og ædelpapegøjer / Rainbow lorikeets and eclectus

Denne sjove parakit var også meget interesseret i os, men gik aldrig så langt som til at røre ved os (okay, måske han var mest interesseret i vores ringe 😉 )

This funny parakeet was also very interested in us, but never went as far as to tough us (alright, maybe he was more interested in our weddingbands 😉 )

Skægparakit / Moustached parakeet

Skægparakit / Moustached parakeet

Fine sorte kakaduer, kan desværre ikke huske arten mere præcist.

Beautiful black cockatoos, unfortunately I don’t remember the species more accurate.

Sorte kakaduer / Black cockatoos

Sorte kakaduer / Black cockatoos

En krydsning mellem to ara-arter.

A mix of two macaw species.

Araer / Macaws

Araer / Macaws

Cookie var blevet træt og tog en lur.

Cookie was tired and took a nap.

Cookie sover på et dørhåndtag / Cookie sleeping on a door handle

Cookie sover på et dørhåndtag / Cookie sleeping on a door handle

Men kunne godt lokkes over at snakke mere med Kim.

But could be lured to talk a bit more with Kim.

Cookie and Kim

Cookie and Kim

De fleste af fuglene boede frit i den kæmpe voliere som faktisk udgjorde det meste af parken.

Most of the birds lived freely among each other in the giant aviary, which was actually most of the sanctuary.

Lidt af parken / A bit of the sanctuary

Lidt af parken / A bit of the sanctuary

Der var stier til os besøgende og masser af steder hvor fuglene kunne være i fred for os.

There were paths for visitors and lots of places for the birds to hide from us.

Èn kæmpe voliere / One giant aviary

Èn kæmpe voliere / One giant aviary

Nogle fugle var derimod overhovedet ikke interesseret i at gemme sig for os. Endnu én kastede sin kærlighed på Kim.

Some of the birds however, were not interested in hiding from us at all. Yet one fell in love with Kim.

Bjerglori / Rainbow lorikeet

Bjerglori / Rainbow lorikeet

Jeg kunne allernådigst få lov at nusse lidt, mens den sad på Kims hånd.

I was lucky to be allowed to scratch it a bit while it was sitting on Kim’s hand.

Bjerglori var meget tam / The rainbow lorikeet was tame

Bjerglorien var meget tam / The rainbow lorikeet was tame

 

Især Kim var populær / It especially liked Kim

Især Kim var populær / It especially liked Kim

 

Ahh, lige dér / Yearh, that's the spot

Ahh, lige dér / That’s the spot

Og den var ret vedholdende – holdt meget godt fast i Kims finger.

And it was very persistent – had a very firm grib around Kim’s finger.

Nus mig! / Pad me!

Nus mig! / Scritch me!

Jeg fik lov at kigge ind i en af de lukkede side-volierer hvor denne smukke guldfasan gik rundt.

I got permission to look in one of the closed aviaries, where this beautiful golden pheasant were walking about.

Guldfasan / Golden pheasant

Guldfasan / Golden pheasant

Og så fik jeg lov at nusse igen 😉

And then I was allowed to scratch again 😉

Jeg fik også lov / I was also allowed

Jeg fik også lov / I was also allowed

Ejeren af parken var en ældre herre, som lige ville ind og snakke med de araer der var inde i voliere som besøgende ikke kunne komme ind i. Det eneste problem var at de alle sammen var så jaloux på hinanden, for de ville alle snakke med ejeren på samme tid, så der gik ikke længe inden han kom ud igen.

The owner of the park was an elderly man, who went into an aviary to talk to some macaws which were in an aviary not accessible by  us visitors. Only problem was that all the macaws wanted to talk to him, so they became very jealous of each other, so the owner didn’t stay for long in the aviary.

Ejeren af parken / The owner of the sanctuary

Ejeren af parken / The owner of the sanctuary

Vi snakkede lidt med ejeren og fortalte hvor glade vi havde været for at vi valgte at køre ind forbi. Fuglene havde virkeligt gode forhold. Desværre bliver tamfugle ikke altid behandlet så godt – og nogle gange var der selvfølgelig nogle som ikke kunne magte arbejdet med dem mere osv, så derfor tog ejeren af parken imod mange tamfugle. Ædelpapegøjen herunder var også ret jaloux, lige inden billedet blev taget havde han skræmt en solparakit væk fra min skulder, så det er derfor jeg måske ser lidt beklemt ud ved situationen. Han er en af mange tamfugle som plukker sig selv. Nogle gange er der en specifik grund, andre gange kan det være meget svært at finde ud af hvorfor de gør det. Det kan selvfølgelig være pga. mider eller en sygdom, men ofte er det pga. kedsomhed eller et traume der har udløst adfærden. Efter han var kommet til parken og faldet godt til, holdt han faktisk op med at pille sig selv og var blevet en flot papegøje igen. Men en dag havde der været en besøgende i parken som blev ved med at provokere ham, så derfor var han begyndt igen. Jeg bliver så vred over at folk skal behandle dyr på den måde! Lad dem dog være i fred og find på noget mere konstruktivt at give jer til, tænker jeg. Kan slet ikke forstå at folk kan se det sjove i sådan noget.

We talked to the owner and told him happy we were to have stopped by the sanctuary. The birds were taken good care of and had excellent living arrangements. Sadly a lot of pet birds are not treated as well as they should – sometimes there were some people not able to give them what they needed anymore, and then the owner of the sanctuary would take a lot of these pet birds in. The eclectus below was also very jealous, just before the picture was taken, he had scared of a sun conure which was sitting on my shoulder, so that is the reason if I look a bit uncomfortable. This male eclectus is one of many pet birds who pluck their own feathers. Sometimes they do it for a specific reason, like a disease or similar, but other times it can be due to simply boredom or some trauma they have experienced. After this fellow got to the park, he actually became better and was a beautiful bird, but then one day, a visitor decided to provoke him and then he started plucking again. I get so mad when people treat animals like this! Just let them be, and find something more constructive to do, I am thinking. I cannot understand why people think something like that is funny.

Ædelpapegøje / Eclectus

Ædelpapegøje / Eclectus

Hvis du nogensinde skulle befinde dig i Australien nær Childers (Queensland) og godt kan lide fugle, så er Flying High Bird Sanctuary bestemt et besøg værd!

If you ever find yourself in Australia near Childers (Queensland) and like birds, then I will definitely advice you to visit Flying High Bird Sanctuary!

One Response to “Flying High Bird Sanctuary, May 14, 2012”

  1. marianne Sandemand says:

    Ja, det var da virkelig et paradis for jer – jeg tror jeg ville have været lidt utryg med alle de fugle flyvende omkring mig.

Leave a Reply